Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Bán hàng hóa quản lý theo lô – hạn sử dụng

Bán hàng hóa quản lý theo lô – hạn sử dụng

- Đây là tính năng trên ứng dụng giúp người dùng thao tác bán hàng hàng với các hàng hóa quản lý theo lô – hạn sử dụng.

- Thao tác cụ thể như sau:

I. Tìm kiếm hàng hóa quản lý theo lô – hạn sử dụng

- Trên màn hình Lựa chọn hàng bán, ngoài tên hàng, mã hàng, bạn có thể nhập thông tin của lô, hạn sử dụng để lọc tìm hàng hóa.

II. Thêm hàng hóa quản lý theo lô – hạn sử dụng vào đơn

- Để thêm hàng hóa quản lý theo lô – hạn sử dụng vào đơn, bạn chạm vào hàng hóa (1) -> hệ thống hiển thị màn hình Chọn lô (2)

  • Nếu bạn tạo đơn đặt hàng, bạn chạm “Bỏ qua nếu bạn đang tạo đơn đặt hàng”

  • Nếu bạn tạo hóa đơn, bạn chạm vào lô cần bán, nhập số lượng (3) -> chạm Xong (4)

- Trường hợp bạn lựa chọn chế độ “Chọn nhiều” -> hệ thống chuyển sang màn hình lựa chọn hàng hóa để bạn tiếp tục chọn hàng vào đơn -> để kết thúc việc chọn hàng, bạn chạm Xong -> hệ thống chuyển sang màn hình Hóa đơn.

- Trường hợp bạn lựa chọn từng hàng hóa -> hệ thống chuyển sang màn hình Hóa đơn. Bạn có thể tiếp tục chọn hàng vào đơn trên ô tìm kiếm

- Sau khi nhập thông tin đơn hàng, bạn chạm Đặt hàng hoặc Thanh toán để ghi nhận thông tin.

III. Xử lý đặt hàng

- Với những đơn đặt hàng có chứa hàng hóa quản lý theo lô – hạn sử dụng, khi Xử lý đặt hàng à Tạo hóa đơn -> bạn chạm vào dòng hàng hóa để chọn lô (1) -> hệ thống mở ra thông tin chi tiết, bạn chạm Chọn lô (2)

- Bạn tìm kiếm và nhập số lượng lô cần bán (3) -> chạm Xong (4) -> hệ thống trở về màn hình chi tiết hàng hóa, bạn chạm Lưu (5)

- Trên màn hình Hóa đơn từ đặt hàng bạn tiếp tục thực hiện thao tác thanh toán và hoàn thành hóa đơn.

IV. Chương trình khuyến mại có hàng hóa quản lý theo lô – hạn sử dụng

- Với những hóa đơn có chương trình khuyến mại chứa hàng hóa quản lý theo lô – hạn sử dụng, sau khi chọn chương trình Khuyến mại, bạn tìm kiếm hoặc chạm vào hàng hóa quản lý theo lô – hạn sử dụng à hệ thống mở ra thông tin chi tiết, bạn chạm Chọn lô (2)

- Bạn tìm kiếm và nhập số lượng lô cần bán (3) -> chạm Xong (4) -> hệ thống trở về màn hình chi tiết hàng hóa, bạn chạm Lưu (5)

- Bạn chạm Xong (6) để áp dụng chương trình khuyến mại và tiếp tục Hoàn thành hóa đơn

Như vậy, KiotViet đã thực hiện xong phần hướng dẫn Bán hàng hóa quản lý theo lô – hạn sử dụng trên mobile.

Mọi thắc mắc xin liên hệ tổng đài tư vấn bán hàng 1800 6162, tổng đài hỗ trợ phần mềm 1900 6522 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: hotro@kiotviet.com để được hỗ trợ và giải đáp.

Chúc Quý khách thành công!

Tài liệu được cập nhật mới nhất ngày 26/08/2020