Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Bán hàng trên Facebook Fanpage

I. Quản lý bình luận, tin nhắn của Fanpage

- Sau khi gian hàng đã có tích hợp kết nối tới Facebook Fanpage. Từ màn hình Quản lý KiotViet, bạn kích chọn Facebook:

- Để mở ra màn hình hỗ trợ bán hàng qua Facebook Fanpage, giúp quản lý bình luận, tin nhắn:

- Bạn chọn một đoạn hội thoại bất kỳ để bắt đầu:

- Đánh dấu hội thoại chưa đọc:

II. In bình luận livestream

- Với những bình luận trên livestream, hệ thống hỗ trợ tính năng In bình luận.

- Bạn in ra thông tin của khách hàng, thời gian và nội dung bình luận để chuẩn bị hàng hóa đúng theo đơn.

- Nếu người dùng Facebook gửi bình luận đã gắn với khách hàng trên KiotViet, khi bạn In bình luận, sẽ hiển thị Số điện thoại và địa chỉ được lưu trong thông tin khách hàng trên KiotViet.

- Nếu cần in lại, bạn kích chọn In lại trên bình luận.

- Bạn có thể cài đặt in tự động không qua xem trước. Thao tác cụ thể kích vào biểu tượng  để thực hiện theo hướng dẫn.

III. Gợi ý trả lời theo mẫu tin có sẵn

- Khi trả lời, chăm sóc khách hàng, bạn có thể chọn để trả lời theo mẫu tin định nghĩa sẵn bằng cách kích vào biểu tượng

- Hoặc ngay khi bạn nhập “#” đầu tiên và nội dung có trùng với nội dung trong một mẫu tin đã định nghĩa, hệ thống cũng sẽ tự động gợi ý tin nhẵn mẫu cho phép chọn nhanh để trả lời:

- Lưu ý: danh sách mẫu tin trả lời này được quản lý độc lập với danh sách mẫu tin trả lời được quản lý trên Facebook Fanpage.

IV. Lọc hội thoại

- Để lọc thông tin, bạn kích vào Lọc nâng cao (1)

- Bạn tìm kiếm hoặc tích chọn theo các điều kiện:

 • Lọc theo nhãn hội thoại: cho phép người dùng chọn để lọc ra các hội thoại có nhãn nằm trong số các nhãn được chọn tìm kiếm
 • Lọc theo nội dung: cho phép người dùng chọn để lọc ra các hội thoại có chứa số điện thoại và email
 • Lọc theo thời gian: cho phép người dùng chọn để lọc ra các hội thoại có thời gian trao đổi gần nhất (tin nhắn mới nhất) nằm trong khoảng thời gian được chọn
 • Lọc theo người phân công: Hệ thống hỗ trợ lọc nhanh các hội thoại theo nhân viên phân công
 • Lọc theo bài viết: Hệ thống hỗ trợ lọc nhanh các hội thoại theo nhãn bài viết
 • Bạn kích Xong (3) để lọc thông tin.

- Dấu hiệu nhận biết khi bạn đang sử dụng bộ lọc

V. Tìm nhanh tất cả hội thoại của khách đang chăm sóc

- Ngay trên màn hình chăm sóc khách hàng, bạn kích chọn biểu tượng  (1) -> chọn Tìm hội thoại khách này (2), hệ thống sẽ cho phép lọc nhanh tất cả hội thoại của khách hàng với cửa hàng (3):

VI. Gán nhãn trên các đoạn hội thoại

1. Gán nhãn vào hội thoại

- Khi xem chi tiết một đoạn hội thoại, người dùng có thể thấy danh sách các nhãn đang được gán với đoạn hội thoại đó.

- Lưu ý: danh sách nhãn này được quản lý độc lập với danh sách nhãn được quản lý trên Facebook Fanpage.

- Bạn kích vào nhãn cần gán thêm cho hội thoại đang xem. Nhãn được gán trên hội thoại được bôi màu nên tương ứng.

- Để bỏ gán nhãn, bạn kích vào nhãn trên hội thoại -> nhãn không được bôi màu nền tương ứng.

2. Thêm nhãn mới

- Để thêm nhãn mới, bạn kích vào Thêm nhãn (1) -> nhập Tên nhãnChọn màu (2) -> kích Lưu (3) để lưu lại thông tin nhãn mới.

3. Chỉnh sửa/ xóa nhãn

- Để chỉnh sửa/ xóa nhãn -> bạn kích đúp vào tên nhãn (1) -> hệ thống hiển thị pop-up chỉnh sửa nhãn -> bạn thay đổi thông tin nhãn (2) và kích Lưu (3) để lưu thông tin hoặc kích Xóa (4) nếu muốn xóa nhãn.

VII. Gán nhãn phân loại chất lượng khách hàng

Hệ thống hỗ trợ gán nhãn phân loại chất lượng khách hàng: Bom hàng, Không nghe máy, Cần chú ý (1).

- Nhãn được gán theo từng người dùng Facebook và hiện trên màn hình danh sách hội thoại (2).

- Để bỏ gán nhãn người dùng Facebook, bạn chọn vào người dùng -> kích Chọn cảnh báo

VIII. Quản lý thông tin khách hàng

- Ngay trên màn hình trả lời tin nhắn, bình luận, bạn có thể thực hiện lưu lại thông tin khách hàng:

- Hoặc cập nhật nhanh thông tin khách hàng nếu Khách hàng này đã được lưu trữ lại trên hệ thống KiotViet:

- Các thông tin của một khách hàng gồm có:

 • Hệ thống tự động điền thông tin khách hàng lấy từ Facebook như sau:
  • Ảnh khách hàng: lấy từ ảnh đại diện Facebook
  • Tên khách hàng: lấy từ tên Facebook đầy đủ
  • Điện thoại: lấy từ số điện thoại trên tin nhắn, bình luận khách gửi:
   • Nếu chỉ có 1 số điện thoại: mặc định điền số điện thoại đó.
   • Nếu có >1 số điện thoại: mặc định điền số điện thoại được gửi gần nhất.
  • Giới tính:
   • Tự động ghi nhận thông tin Giới tính người dùng Facebook nếu trên Fanpage -> Cài đặt trang -> Nhắn tin nâng cao -> Requested Features ->​ Thông tin người dùng -> xác nhận thành công yêu cầu truy cập vào thông tin Giới tính của người dùng Facebook.

 • Hiển thị giới tính người dùng trên Facebook (trống nếu giới tính trên Facebook là "Khác"

- Lựa chọn liên kết thông tin tài khoản người dùng Facebook với một thông tin khách hàng đang có sẵn trên KiotViet:

- Nếu khách hàng đã từng có giao dịch tại cửa hàng, khi trả lời bình luận, tin nhắn bạn có thể xem nhanh được Lịch sử mua hàng (1), các thông tin Mở rộng như Tổng bán, Nợ cần thu, Điểm của khách (2) và Ghi chú trên hội thoại (3):

IX. Chặn tài khoản Facebook

1. Chặn tài khoản Facebook

- Khi xem chi tiết một đoạn hội thoại (1), để đánh dấu chặn tài khoản Facebook đang tương tác, bạn kích vào biểu tượng  (2) -> chọn Chặn người dùng (3)

- Sau khi nhấn biểu tượng  Chặn người dùng, hệ thống sẽ mở pop-up xác nhận:

- Khi bạn kích Đồng ý:

 • Hệ thống sẽ xử lý chặn tài khoản Facebook này. Tài khoản Facebook này sau đó sẽ không có khả năng gửi tin, bình luận lên Facebook Fanpage của cửa hàng nữa.
 • Trên giao diện KiotViet – Quản lý bán trên Facebook, bạn sẽ thấy giao diện cho biết tài khoản Facebook này đã bị chặn và tính năng gửi tin nhắn hay trả lời bình luận tới người dùng Facebook này cũng bị ẩn đi.

2. Bỏ chặn tài khoản Facebook

- Khi xem chi tiết một đoạn hội thoại của tài khoản Facebook bị chặn. Quản lý fanpage có thể chọn để bỏ chặn người dùng này:

- Bạn kích biểu tượng  [Bỏ chặn người dùng] sẽ hiển thị pop-up xác nhận:

- Kích Đồng ý để thực hiện bỏ chặn người dùng Facebook.

X. Đánh dấu Đã xử lý/chưa xử lý

1. Đánh dấu Đã xử lý xong

- Để đánh dấu hội thoại đã xử lý xong, bạn kích vào biểu tượng  để chuyển thành  (1), hệ thống sẽ hiển thị  (2) trên hội thoại đã xử lý.

2. Đánh dấu Chưa xử lý

- Để đánh dấu hội thoại là chưa xử lý, bạn kích vào biểu tượng  để chuyển thành

XI. Báo xấu khách hàng

1. Báo xấu khách hàng

- Khi xem thông tin một đoạn hội thoại, bạn sẽ thấy biểu tượng  [Báo xấu khách hàng] góc phải màn hình

- Bạn kích  để mở pop-up nhập nội dung báo xấu khách hàng

- Kích Đồng ý để lưu lại thông tin khách hàng đã bị báo xấu.

- Sau khi khách hàng bị báo xấu, bạn có thể thấy giao diện cho thấy Khách hàng này đã bị báo xấu và nội dung báo xấu đi kèm.

2. Bỏ báo xấu khách hàng

- Để bỏ báo xấu khách hàng, bạn kích biểu tượng  [Báo xấu] (1) -> kích Xóa (2) để bỏ báo xấu khách hàng.

XII. Tìm kiếm thông tin

- Hệ thống hỗ trợ 2 cách tìm kiếm thông tin: Tìm theo tên khách hàng và Tìm theo nội dung của hội thoại

- Để thực hiện tìm kiếm, bạn kích vào ô Tìm kiếm và lựa chọn điều kiện tìm kiếm tương ứng

XII. Tạo đơn đặt hàng mới

- Ngay trên màn hình trả lời tin nhắn, bình luận, bạn có thể thực hiện tạo nhanh Đơn đặt hàng mới:

- Màn hình thêm mới đơn đặt hàng như sau:

- Các thông tin đơn hàng tương tự như trên màn hình Bán hàng của KiotViet.

- Kích Đặt hàng để kết thúc đơn đặt hàng và lưu lại trên KiotViet.

XIV. Tạo hóa đơn mới

- Để tạo hóa đơn, sau khi kích Đơn mới, bạn kích biểu tượng  trên phần Đặt hàng (1)

- Hệ thống chuyển sang chế độ tạo hóa đơn (2)

- Các thông tin hóa đơn tương tự như trên màn hình Bán hàng của KiotViet.

- Kích Thanh toán để hoàn thành hóa đơn và lưu lại trên KiotViet.

XV. Áp dụng khuyến mại

- Khi tạo đơn đặt hàng hoặc hóa đơn thỏa mãn điều kiện của chương trình khuyến mại đang áp dụng, hệ thống xuất hiện biểu tượng hộp quà

- Khi bạn kích biểu tượng hộp quà , hệ thống sẽ hiển thị danh sách các chương trình khuyến mại hàng hóa hợp lệ của đơn hàng.

- Bạn chọn các chương trình khuyến mại cho hàng hóa -> kích Áp dụng để ghi nhận thông tin các chương trình khuyến mại hàng hóa lên đơn hàng và tiếp tục chọn các chương trình khuyến mại trên hóa đơn (nếu có).

- Sau khi chọn chương trình khuyến mại trên hóa đơn -> bạn kích Áp dụng -> hệ thống hiển thị thông tin các chương trình khuyến mại trên chi tiết đơn hàng.

- Hệ thống hỗ trợ áp dụng tự động các chương trình khuyến mại khi tạo mới hóa đơn nếu trong Thiết lập cửa hàng bạn tích chọn “Áp dụng tự động khuyến mại cho hóa đơn

chi tiết như sau:

 • Gian hàng KHÔNG cho phép áp dụng gộp các chương trình khuyến mại thì:
  • Nếu chỉ duy nhất có 1 chương trình khuyến mại thì sẽ áp dụng tự động chương trình khuyến mại đó
  • Nếu có từ 2 chương trình khuyến mại thì KHÔNG tự động áp dụng chương trình khuyến mại nào cho đơn hàng
 • Gian hàng đang cho áp dụng gộp nhiều chương trình khuyến mại thì hệ thống sẽ kiểm tra từng điều kiện chương trình khuyến mại để chọn có tự động áp dụng hay không. Cụ thể:
  • Hệ thống tự động áp dụng với chương trình có hình thức khuyến mại
   • Tặng điểm
   • Tặng voucher
   • Giảm giá hóa đơn
   • Giá bán hàng hóa theo số lượng mua
  • Với các hình thức:
   • Tặng hàng
   • Giảm giá hàng

thì hệ thống sẽ áp dụng tự động khi hàng tặng/giảm giá là 1 mặt hàng cụ thể. Nếu không, sẽ không được tự động áp dụng.

 • Lưu ý: Nếu chương trình khuyến mại đang có thiết lập “Cảnh báo nếu khách hàng đã được hưởng khuyến mại này”, thì kể từ lần thứ hai trở đi hệ thống sẽ không áp dụng tự động chương trình khuyến mại đó.

XVI. Thao tác nhanh cho nhiều hội thoại

- Trên danh sách hội thoại, bạn kích chọn 1 hoặc nhiều hội thoại

- Hoặc kích Chọn tất cả

- Hệ thống hỗ trợ thực hiện các thao tác:

 • Đánh dấu là đã đọc
 • Đánh dấu là chưa đọc
 • Phân công hội thoại
 • Đánh dấu tất cả là đã đọc

Ngoài ra, bạn có thể Bỏ chọn tất cả nếu thao tác chọn nhầm.

Như vậy, KiotViet đã thực hiện xong phần hướng dẫn tính năng Bán hàng Facebook Fanpage.

Mọi thắc mắc xin liên hệ tổng đài tư vấn bán hàng 1800 6162, tổng đài hỗ trợ phần mềm 1900 6522 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: hotro@kiotviet.com để được hỗ trợ và giải đáp.

Chúc Quý khách thành công!

Tài liệu được cập nhật mới nhất ngày 11/09/2020