Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Báo cáo cuối ngày

Hướng dẫn sử dụng Báo cáo cuối ngày

Đây là tính năng trên ứng dụng Quản lý  giúp người dùng quản lý thông tin bán hàng hàng ngày qua các góc nhìn về thu chi, phương thức thanh toán, tổng kết bán hàng.

Để xem báo cáo cuối ngày, bạn thao tác như sau:

- Trên menu tính năng, bạn chạm Báo cáo (1) -> chạm Cuối ngày (2) -> hệ thống hiển thị thông tin báo cáo (3)

 

 

- Bạn có thể thay đổi thời gian chi nhánh và lọc theo các điều kiện: Khách hàng, Nhân viên, người tạo, Phương thức thanh toán, Phương thức bán hàng để xem báo cáo cuối ngày

 • Lọc theo thời gian:

 • Lọc theo chi nhánh

 

 • Lọc theo Khách hàng, Nhân viên, người tạo, Phương thức thanh toán, Phương thức bán hàng

 

 • Hệ thống hỗ trợ hiển thị thông tin chi tiết về Tổng kết thu chi và Tổng kết bán hàng, cụ thể như sau:

I. Tổng kết thu chi

- Để xem tổng kết thu chi trên Báo cáo Cuối ngày, bạn chạm vào dòng Thu – chi (1) -> hệ thống hiển thị chi tiết các phiếu thu chi (2)

 

- Hệ thống hỗ trợ lọc báo cáo theo các điều kiện: Thời gian, Chi nhánh, Khách hàng, Nhân viên, Người tạo, Phương thức thanh toán, Loại thu chi.

 • Lọc theo thời gian

 • Lọc theo chi nhánh

 • Lọc Khách hàng, Nhân viên, Người tạo, Phương thức thanh toán, Loại thu chi.

 

- Sắp xếp các phiếu thu – chi:

 • Bạn chạm vào biểu tượng  (1)
 • Tùy theo trình tự cần sắp xếp, bạn chạm vào một trong các lựa chọn: Mới nhấtCũ nhất, Giá trị tăng hoặc Giá trị giảm (2)

II. Tổng kết bán hàng

1. Chi tiết giao dịch

- Để xem thông tin các giao dịch: Hóa đơn, Đặt hàng, Trả hàng trên khối Tổng kết bán hàng, bạn chạm vào dòng giao dịch cần xem (1) -> hệ thống hiển thị danh sách các giao dịch (2)

 

- Bạn chạm vào từng giao dịch (3) để xem thông tin chi tiết (4)

 

- Hệ thống hỗ trợ tùy chọn hiển thị số tiền theo 

 • Doanh thuThu khác, Thực thu với giao dịch Hóa đơn và Đặt hàng.
 • Tổng tiền hàng trả, Phí trả hàng, Thực trả với giao dịch Trả hàng.

Để chọn thông tin hiển thị, bạn chạm vào góc dưới bên phải màn hình danh sách giao dịch (1) -> chọn thông tin cần hiển thị (2)

 

2. Thông tin sản phẩm trong giao dịch

- Để xem thông tin sản phẩm trong các giao dịch: Hóa đơn, Đặt hàng, Trả hàng trên khối Tổng kết bán hàng, bạn chạm vào dòng Số lượng sản phẩm trên giao dịch cần xem (1) -> hệ thống hiển thị danh sách các hàng hóa (2)

 

- Hệ thống hỗ trợ lọc báo cáo theo các điều kiện: Thời gian, Chi nhánh, Khách hàng, Hàng hóa, Loại hàng, Nhóm hàng, Nhân viên, Người tạo, Phương thức thanh toán, Phương thức bán hàng.

 • Lọc theo thời gian

 • Lọc theo chi nhánh

  

 • Lọc theo Khách hàng, Hàng hóa, Loại hàng, Nhóm hàng, Nhân viên, Người tạo, Phương thức thanh toán, Phương thức bán hàng.

 

- Để sắp xếp theo giá trị, bạn chạm vào biểu tượng  (1). Tùy theo trình tự cần sắp xếp, bạn chạm vào Giá trị tăng hoặc Giá trị giảm (2)

- Hệ thống hỗ trợ tùy chọn hiển thị số doanh thu theo Doanh thu, Số lượng bán, Giá trị trả, Số lượng trả. Để chọn thông tin hiển thị, bạn chạm vào góc dưới bên phải màn hình (1) -> chọn thông tin cần hiển thị (2)

  

Như vậy, KiotViet đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng Báo cáo cuối ngày trên mobile.

Mọi thắc mắc xin liên hệ tổng đài tư vấn bán hàng 1800 6162, tổng đài hỗ trợ phần mềm 1900 6522 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: hotro@kiotviet.com để được hỗ trợ và giải đáp.

Chúc Quý khách thành công!

Tài liệu được cập nhật mới nhất ngày 01/01/2021