Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Báo cáo hàng hóa

Hướng dẫn sử dụng Báo cáo hàng hóa

Đây là tính năng trên ứng dụng Quản lý  giúp người dùng quản lý thông tin hàng hóa qua các góc nhìn về doanh thu, lợi nhuận, giá trị kho, tồn kho.

Để xem báo cáo hàng hóa, bạn thao tác như sau:

- Trên menu tính năng, bạn chạm Báo cáo (1) -> chạm Hàng hóa (2) -> hệ thống hiển thị thông tin báo cáo (3)

  

- Để thay đổi kiểu hiển thị Top hàng theo doanh thu (1) hoặc theo lợi nhuận (2), bạn chạm theo doanh thu/theo lợi nhuận để thay đổi

 

- Để thay đổi kiểu hiển thị Top hàng theo giá trị kho (1) hoặc theo tồn kho (2), bạn chạm theo giá trị kho/theo tồn kho để thay đổi

 

- Bạn có thể thay đổi Thời gian Chi nhánh hoặc lọc theo Hàng hóa, Loại hàng, Thương hiệuNhóm hàng để xem thông tin báo cáo

 • Lọc theo thời gian:

 • Lọc theo chi nhánh

 

 • Lọc theo Hàng hóa, Loại hàng, Thương hiệu, Nhóm hàng

 

I. Báo cáo hàng hóa theo doanh thu

- Để xem báo cáo hàng hóa theo doanh thu, bạn chạm vào dòng Top hàng theo doanh thu (1) -> hệ thống hiển thị chi tiết doanh thu các hàng hóa (2)

  

- Hệ thống hỗ trợ lọc báo cáo theo các điều kiện: Thời gian, Chi nhánh, Hàng hóa, Loại hàng, Thương hiệu, Nhóm hàng.

 • Lọc theo thời gian

 

 • Lọc theo chi nhánh

  

 • Lọc Hàng hóa, Loại hàng, Thương hiệu, Nhóm hàng.

  

- Hệ thống hỗ trợ tùy chọn hiển thị thông tin hàng hóa theo Doanh thu thuần, Số lượng, Lợi nhuận. Để chọn thông tin hiển thị, bạn chạm vào góc dưới bên phải màn hình báo cáo (1) -> chọn thông tin cần hiển thị (2)

  

- Sắp xếp các hàng hóa:

 • Bạn chạm vào biểu tượng  (1)
 • Tùy theo trình tự cần sắp xếp, bạn chạm vào một trong các lựa chọn: Giảm dần, Tăng dần (2)

II. Báo cáo hàng hóa theo lợi nhuận

- Để xem báo cáo hàng hóa theo lợi nhuận, bạn chạm vào dòng Top hàng theo lợi nhuận (1) -> hệ thống hiển thị chi tiết lợi nhuận các hàng hóa (2)

  

- Hệ thống hỗ trợ lọc báo cáo theo các điều kiện: Thời gian, Chi nhánh, Hàng hóa, Loại hàng, Thương hiệu, Nhóm hàng.

 • Lọc theo thời gian

 • Lọc theo chi nhánh

 

 • Lọc Hàng hóa, Loại hàng, Thương hiệu, Nhóm hàng.

 

- Hệ thống hỗ trợ tùy chọn hiển thị thông tin hàng hóa theo Doanh thu thuần, Số lượng, Lợi nhuận. Để chọn thông tin hiển thị, bạn chạm vào góc dưới bên phải màn hình báo cáo (1) -> chọn thông tin cần hiển thị (2)

 

- Sắp xếp các hàng hóa:

 • Bạn chạm vào biểu tượng  (1)
 • Tùy theo trình tự cần sắp xếp, bạn chạm vào một trong các lựa chọn: Giảm dần, Tăng dần (2)

III. Báo cáo hàng hóa theo giá trị kho

- Để xem báo cáo hàng hóa theo giá trị kho, bạn chạm vào dòng Top hàng theo giá trị kho (1) -> hệ thống hiển thị chi tiết BC giá trị kho (2)

 

- Hệ thống hỗ trợ lọc báo cáo theo các điều kiện: Thời gian, Chi nhánh, Hàng hóa, Thương hiệu, Nhóm hàng, Tồn kho, Trạng thái.

 • Lọc theo thời gian

 • Lọc theo chi nhánh

 

 • Lọc theo Hàng hóa, Thương hiệu, Nhóm hàng, Tồn kho, Trạng thái

 

- Hệ thống hỗ trợ tùy chọn hiển thị thông tin hàng hóa theo Giá trị kho, Số tồn kho. Để chọn thông tin hiển thị, bạn chạm vào góc dưới bên phải màn hình báo cáo (1) -> chọn thông tin cần hiển thị (2)

 

- Sắp xếp các hàng hóa:

 • Bạn chạm vào biểu tượng  (1)
 • Tùy theo trình tự cần sắp xếp, bạn chạm vào một trong các lựa chọn: Giảm dần, Tăng dần (2)

IV. Báo cáo hàng hóa theo tồn kho

- Để xem báo cáo hàng hóa theo tồn kho, bạn chạm vào dòng Top hàng theo tồn kho (1) -> hệ thống hiển thị chi tiết BC giá trị kho (2)

 

- Hệ thống hỗ trợ lọc báo cáo theo các điều kiện: Thời gian, Chi nhánh, Hàng hóa, Thương hiệu, Nhóm hàng, Tồn kho, Trạng thái.

 • Lọc theo thời gian

 • Lọc theo chi nhánh

 

 • Lọc theo Hàng hóa, Thương hiệu, Nhóm hàng, Tồn kho, Trạng thái

 

- Hệ thống hỗ trợ tùy chọn hiển thị thông tin hàng hóa theo Số tồn kho, Giá trị kho. Để chọn thông tin hiển thị, bạn chạm vào góc dưới bên phải màn hình báo cáo (1) -> chọn thông tin cần hiển thị (2)

 

- Sắp xếp các hàng hóa:

 • Bạn chạm vào biểu tượng  (1)
 • Tùy theo trình tự cần sắp xếp, bạn chạm vào một trong các lựa chọn: Giảm dần, Tăng dần (2)

Như vậy, KiotViet đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng Báo cáo hàng hóa trên mobile.

Mọi thắc mắc xin liên hệ tổng đài tư vấn bán hàng 1800 6162, tổng đài hỗ trợ phần mềm 1900 6522 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: hotro@kiotviet.com để được hỗ trợ và giải đáp.

Chúc Quý khách thành công!

  Tài liệu được cập nhật mới nhất ngày 01/01/2021