Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Đặt hàng ở chế độ offline

Đặt hàng ở chế độ offline

Ngay cả khi bị ngắt kết nối mạng, bạn vẫn có thể tiếp tục việc bán hàng. Hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ offline, các giao dịch sẽ được lưu trực tiếp vào máy tính cá nhân của bạn.
Bạn phải làm gì khi mạng bị mất? Bạn không phải làm gì cả. Bạn vẫn tiếp tục đặt hàng trong màn hình Bán hàng như khi có mạng vậy. Điểm khác biệt là các giao dịch đặt hàng chưa được đồng bộ lên dữ liệu trung tâm ngay lập tức như khi có mạng.
Do đó, khi có mạng trở lại, bạn cần thực hiện thao tác Đồng bộ hóa các giao dịch offline.

Đồng bộ hoá các giao dịch đặt hàng offline

Khi mạng internet bị ngắt kết nối, việc đặt hàng sẽ được tiến hành ở chế độ offline.
Khi có mạng internet trở lại, bạn phải thực hiện thao tác Đồng bộ hóa để đẩy các giao dịch đặt hàng offline lên trung tâm dữ liệu.
Để đồng bộ hóa các giao dịch đặt hàng offline, bạn vào màn hình Bán hàng, chọn nút Đồng bộ hóa dữ liệu ở góc phải trên cùng màn hình.

dong bo du lieu 1

Hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ sau:

dong bo du lieu 2

Chọn Loại phiếu là Đặt hàng

Nhấn vào nút Đồng bộ tất cả

Hệ thống sẽ đẩy các giao dịch trong danh sách bạn vừa chọn lên dữ liệu trung tâm cùng với các giao dịch khác khi có mạng internet.

Chú ý: Nếu bạn không muốn sau mỗi lần mất mạng, bạn phải làm thủ công công việc đồng bộ này, bạn hãy chọn vào ô Tự động đồng bộ. Hệ thống sẽ đồng bộ các giao dịch offline (bao gồm cả đặt hàng, hóa đơn, trả hàng) một cách tự động.