Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Quản lý Khuyến mại

Hướng dẫn sử dụng tính năng Quản lý Khuyến mại

I. Thiết lập tính năng

- Tại màn hình Quản lý, từ menu Thiết lập (1), bạn chọn Thiết lập cửa hàng (2).

- Trong khối Thiết lập quản lý bạn chọn Giao dịch (3), kích vào biểu tượng  để bật tính năng Khuyến mại (4)

- Bạn chọn Chi tiết để thiết lập thông tin cho tính năng Khuyến mại.

- Màn hình Sử dụng tính năng khuyến mại hiện ra như sau:

 • Bạn tích chọn Áp dụng gộp các chương trình khuyến mại cho phép áp dụng nhiều chương trình khuyến mại cùng lúc.
 • Với gian hàng có sử dụng Tính năng đặt hàng, hệ thống hiển thị thêm lựa chọn: Áp dụng khuyến mại khi đặt hàng. Bạn tích chọn để cho phép áp dụng chương trình khuyến mại khi đặt hàng.

 • Kích Lưu để về lại màn hình Thiết lập cửa hàng.

II. Quản lý khuyến mại

- Tính năng quản lý khuyến mại có thể TẠO và KIỂM SOÁT toàn bộ các chương trình khuyến mại của cửa hàng. Có thể tạo chương trình khuyến mại mới, lựa chọn hình thức khuyến mại, xem các chương trình khuyến mại đang hoạt đông hoặc điều chỉnh khuyến mại.

- Tại màn hình Quản lý, từ menu Thiết lập, bạn chọn Quản lý khuyến mại

- Màn hình Chương trình khuyến mại được hiện ra như sau:

- Hệ thống mặc định hiển thị danh sách các chương trình khuyến mại ở trạng thái đang được kích hoạt.

- Sử dụng bộ lọc khuyến mại theo các thông tin: Mã chương trình, tên chương trình, chi nhánh áp dụng hoặc trạng thái của khuyến mại

1. Xem khuyến mại

- Xem thông tin chi tiết của chương trình khuyến mại nào, kích vào chương trình khuyến mại đó, cửa sổ của chương trình khuyến mại sẽ được mở ra với đầy đủ thông tin chi tiết với 4 tab:

 • Tab 1: Thông tin: hiển thị các thông tin tổng quan như: mã chương trình khuyến mại, tên chương trình, thời gian áp dụng, trạng thái và ghi chú khuyến mại.

 • Tab 2: Hình thức khuyến mại: hiển thị thông tin chi tiết về hình thức áp dụng khuyến mại và ưu đãi của chương trình.

 • Tab 3: Lịch sử khuyến mại – Đặt hàng: hiển thị thông tin về các giao dịch đặt hàng có sử dụng khuyến mại

Cột Giảm giá khuyến mại là giá trị được khuyến mại của từng phiếu đặt hàng gắn với mỗi chương trình khuyến mại tương ứng.

Kích vào mã phiếu để xem chi tiết của giao dịch đó.

 • Tab 4: Lịch sử khuyến mại – Hóa đơn: hiển thị thông tin về các giao dịch hóa đơn có sử dụng khuyến mại

Cột Giảm giá khuyến mại là giá trị được khuyến mại của từng hóa đơn gắn với mỗi chương trình khuyến mại tương ứng để có thể tổng kết hoặc so sánh với doanh thu của đơn hàng.

Kích vào mã phiếu để xem chi tiết của giao dịch đó.

2. Thêm khuyến mại

- Tại màn hình Chương trình khuyến mại, bạn kích vào nút + Chương trình khuyến mại.

- Màn hình Thêm chương trình khuyến mại hiện ra như sau:

- Bạn nhập các thông tin cơ bản như: Mã chương trình (bỏ trống hệ thống sẽ sinh mã tự động), Tên chương trình (bắt buộc), Trạng thái (kích hoạt hoặc chưa áp dụng – bắt buộc) và Ghi chú thông tin.

- Sau đó, chuyển qua phần thiết lập các thông tin khuyến mại với 3 tab: Hình thức khuyến mại, Thời gian áp dụng, Phạm vi áp dụng.

 • Tab 1: Hình thức khuyến mại: Cho phép lựa chọn các hình thức khuyến mại khác nhau.

 • Tab 2: Thời gian áp dụng: Cho phép xác định thời gian áp dụng chương trình khuyến mại. Có thể lựa chọn áp dụng chương trình khuyến mại theo tháng, tuần hay theo dịp như sinh nhật của từng khách hàng, hoặc áp dụng theo giờ để chạy các chương trình Giờ vàng giảm giá…

Ở tab Thời gian áp dụng, lựa chọn các điều kiện và nhập:

 • Hiệu lực từ: Đây là khoảng thời gian chương trình khuyến mại có hiệu lực, có thể chọn cả giờ bắt đầu và giờ kết thúc chương trình.
 • Theo tháng: Lựa chọn cụ thể một số tháng được áp dụng khuyến mại trong thời gian khuyến mại còn hiệu lực (theo điều kiện 1). Nếu không áp dụng có thể không chọn.
 • Theo ngày: Nếu chương trình chỉ diễn ra vào một số ngày trong tháng, chọn ngày, hệ thống sẽ tự động thông báo có khuyến mại trên Hóa đơn (màn hình bán hàng) vào những ngày đó.
 • Áp dụng cho ngày/tuần/tháng sinh nhật của khách hàng: Khi chọn điều kiện này, khách hàng có ngày/tuần/tháng sinh nhật trong khoảng thời gian áp dụng khuyến mại (điều kiện 1) sẽ được hưởng ưu đãi theo chương trình khuyến mại.

 • Theo thứ: Chọn các ngày trong tuần được áp dụng khuyến mại.
 • Theo giờ: Chọn giờ được áp dụng khuyến mại trong ngày.
 • Cảnh báo nếu khách hàng đã được hưởng khuyến mại này: Khi kích chọn vào ô này thì hệ thống sẽ hiện cảnh báo khi áp dụng chương trình khuyến mại cho khách hàng từ lần thứ 2 trở đi.
  • Lưu ý: Nếu có nhiều tiêu chí thời gian được chọn, hệ thống sẽ lấy theo điểm chung thỏa mãn tất cả các điều kiện lọc đã chọn.
 • Tab 3: Phạm vi áp dụng.

Cho phép lựa chọn phạm vi áp dụng theo từng chi nhánh hay cả hệ thống, hoặc lựa chọn áp dụng theo toàn bộ người bán hay từng nhân viên cụ thể; áp dụng cho toàn bộ khách hàng hay từng nhóm riêng biệt.

Tại Phạm vi áp dụng, lựa chọn các điều điện để quy định phạm vi cho chương trình khuyến mại:

 • Lựa chọn một, một số Chi nhánh nhất định được áp dụng, hoặc áp dụng Toàn hệ thống.
 • Lựa chọn áp dụng khuyến mại theo người bán, có thể áp dụng cho toàn bộ người bán hoặc một số người bán nhất định.
 • Lựa chọn nhóm khách hàng được hưởng khuyến mại, hoặc áp dụng cho tất cả khách hàng.
 • Sau đó kích Lưu để hoàn tất.

3. Cập nhật khuyến mại

- Hệ thống chỉ cho phép cập nhật khuyến mại khi chưa phát sinh giao dịch có khuyến mại.

- Từ màn hình Chương trình khuyến mại (danh sách các chương trình khuyến mại), bạn thao tác như sau:

 • Kích vào tên chương trình khuyến mại bất kỳ cần cập nhật.
 • Bảng thông tin mở rộng hiện ra, kích chọn Cập nhật
 • Cửa sổ thông tin Chương trình khuyến mại được mở ra.
 • Nếu chương trình khuyến mại chưa phát sinh giao dịch có thể sửa được toàn bộ.
 • Nếu chương trình khuyến mại đã phát sinh giao dịch thì có thể sửa một số thông tin nhưng không thay đổi được Hình thức khuyến mại.
 • Các thông tin có thể sửa được: Tên chương trình, Tình trạng, Thời gian áp dụng, Phạm vi áp dụng, Ghi chú.
 • Các thông tin không được phép sửa: Hình thức khuyến mại
 • Sau đó kích Lưu để cập nhật. Hoặc kích Bỏ qua để hủy cập nhật.

4. Sao chép khuyến mại

- Từ màn hình Chương trình khuyến mại (danh sách các chương trình khuyến mại), bạn thao tác như sau:

 • Kích vào tên chương trình khuyến mại bất kỳ mà cần cập nhật.
 • Bảng thông tin mở rộng hiện ra, kích chọn Sao chép
 • Cửa sổ thông tin Chương tình khuyến mại được mở ra. Hệ thống cho phép người dùng tạo nhanh một chương trình khuyến mại tương tự và người dùng có thể tùy chỉnh.
 • Hệ thống mặc định gợi ý chương trình khuyến mại ở trạng thái Chưa áp dụng, nếu muốn Kích hoạt ngay thì tích chọn lại trạng thái. 
 • Sau đó kích Lưu để sao chép hoặc kích Bỏ qua để hủy sao chép.

5. Xóa khuyến mại

- Từ màn hình Chương trình khuyến mại (danh sách các chương trình khuyến mại) thao tác như sau:

 • Kích vào tên chương trình khuyến mại bất kỳ mà bạn cần cập nhật.
 • Bảng thông tin mở rộng hiện ra, kích chọn Xóa.
 • Hệ thống hiển thị cảnh báo: Bạn có chắc chắn muốn xóa hay không.
 • Kích Đồng ý để xóa chương trình khuyến mại, hoặc chọn Bỏ qua để hủy xóa.
 • Lưu ý: Chương trình khuyến mại chỉ xóa được khi chưa phát sinh giao dịch nào.

III. Các hình thức khuyến mại

KiotViet hiện đang hỗ trợ 2 loại điều kiện để xây dựng chương trình khuyến mại là: Khuyến mại theo Hóa đơn và Khuyến mại theo Hàng hóa.

1. Khuyến mại theo hóa đơn

- Là xây dựng chương trình khuyến mại theo tổng tiền hàng khách mua của 1 hóa đơn/đặt hàng.

- Tại ô Khuyến mại theo, kích chọn Hóa đơnRồi chọn các hình thức khuyến mại như: Giảm giá hóa đơn, Tặng hàng, Giảm giá hàng, Tặng điểm hoặc Tặng voucher.

- Sau đó, thực hiện thêm các điều kiện tương ứng với mỗi hình thức khuyến mại.

- Lưu ý:

 • Hệ thống hỗ trợ thêm tối đa 20 điều kiện cho 1 hình thức khuyến mại.
 • Với giao dịch đặt hàng, hệ thống chưa hỗ trợ hình thức tặng voucher.

1.1. Giảm giá hóa đơn

 • Là hình thức khuyến mại giảm giá hóa đơn/đặt hàng theo tổng tiền hàng của hóa đơn/ đặt hàng đang giao dịch.
 • Chọn Hình thức là Giảm giá hóa đơn

 • Thực hiện nhập điều kiện số tiền hàng khách mua đạt mức nào đó để được hưởng khuyến mại vào ô Từ. Nhập giá trị khuyến mại giảm giá đối với hóa đơn đó vào ô Giảm giá (có thể chọn giảm giá theo số tiền hoặc theo %).
 • Ví dụ: Tổng tiền hàng từ 500.000đ trở lên sẽ được giảm giá 10% cho đơn hàng đó.

 • Trường hợp, cửa hàng áp dụng nhiều mức ưu đãi tương ứng với các mức giá trị mua hàng của khách, kích + Thêm điều kiện để thêm các mức khuyến mại khác.
 • Ví dụ:
  • Tổng tiền hàng từ 500.000đ trở lên sẽ được giảm giá 10%;
  • Tổng tiền hàng từ 2.000.000đ trở lên sẽ được giảm 15%

1.2. Tặng hàng theo hóa đơn

 • Là hình thức khuyến mại tặng hàng hóa theo tổng tiền hàng của hóa đơn/đặt hàng đang giao dịch.
 • Chọn Hình thức là Tặng hàng

 • Thực hiện nhập điều kiện tổng tiền hàng khách mua đạt mức nào đó để được hưởng khuyến mại vào ô Từ.

 • Nhập số lượng và chọn hàng hóa được khuyến mại theo tên hàng hóa hoặc chọn nhóm hàng hóa. Hệ thống cho phép chọn nhiều hàng hóa khác nhau. Số lượng hàng được tặng là tổng số sản phẩm trong các hàng hóa được chọn.
 • Ví dụ 1: Tổng tiền hàng khách mua từ 2.000.000đ trở lên sẽ được tặng 01 Áo khoác siêu cute hoặc 01 Váy chấm bi siêu cute.

 • Ví dụ 2: Tổng tiền hàng từ 3.000.000đ trở lên sẽ được tặng một mặt hàng bất kỳ trong nhóm hàng hóa Đồ chơi cho bé.

 • Lưu ý: Nếu chọn Tất cả nhóm hàng thì toàn bộ hàng hóa của tất cả các nhóm sẽ được chọn.

 • Trường hợp, cửa hàng áp dụng tặng hàng tương ứng với các mức giá trị mua hàng của khách, kích + Thêm điều kiện để thêm các mức khuyến mại khác

1.3. Giảm giá hàng theo hóa đơn

 • Là hình thức khuyến mại giảm giá mua mặt hàng nào đó theo tổng tiền hàng của hóa đơn/đặt hàng đang giao dịch.
 • Chọn Hình thức là Giảm giá hàng

 • Và thực hiện thao tác thêm điều kiện, giá trị khuyến mại và mặt hàng hoặc nhóm hàng hóa được giảm giá.
 • Ví dụ:
  • Tổng tiền hàng của hóa đơn/đặt hàng từ 1.000.000đ trở lên sẽ được giảm giá 50.000đ khi mua 01 Áo khoác siêu cute hoặc 01 Váy chấm bi siêu cute.
  • Tổng tiền hàng từ 2.000.000đ trở lên sẽ được giảm 20% khi mua 02 hàng hóa bất kỳ thuộc nhóm Đồ chơi cho bé.
  • Tổng tiền hàng từ 5.000.000đ trở lên sẽ được giảm 20% khi mua 02 sản phẩm bất kỳ trong nhóm Phụ kiện.

1.4. Tặng điểm theo hóa đơn

 • Là hình thức khuyến mại tặng điểm cho khách hàng theo tổng tiền hàng của hóa đơn/đặt hàng đang giao dịch. 
 • Lưu ý: Để áp dụng hình thức khuyến mại này, gian hàng phải thiết lập sử dụng tính năng Tích điểm.
 • Chọn Hình thức là Tặng điểm

 • Thực hiện thao tác thêm điều kiện và số lượng điểm được khuyến mại
 • Ví dụ:
  • Tổng tiền hàng từ 500.000đ trở lên sẽ được tặng thêm 30 điểm tích lũy;
  • Tổng tiền hàng từ 1.000.000đ trở lên sẽ được tặng 80 điểm.

1.5. Tặng Voucher theo hóa đơn

 • Tặng voucher theo hóa đơn: là hình thức khuyến mại tặng voucher theo tổng tiền hàng của hóa đơn đang giao dịch.
 • Bạn chọn Hình thức là Tặng voucher

 • Thực hiện nhập điều kiện doanh thu khách mua đạt mức nào đó để được hưởng khuyến mại vào ô Từ.
 • Nhập số lượng và chọn các đợt phát hành voucher. Hệ thống cho phép chọn nhiều đợt phát hành voucher khác nhau. Số lượng voucher được tặng là tổng số voucher trong các đợt phát hành được chọn.
 • Các đợt phát hành được chọn phải cùng phạm vi và thời gian áp dụng của chương trình khuyến mại.
 • Ví dụ: nếu doanh thu từ 1.000.000 được tặng tối đa 2 voucher thuộc 2 đợt phát hành Ưu đãi đặc biệt và Hè sôi động

2. Khuyến mại theo hàng hóa

- Là xây dựng chương trình khuyến mại theo loại hàng hóa khách mua của 1 hóa đơn.

- Tại ô Khuyến mại theo, kích chọn Hàng hóa.

- Chọn một trong các hình thức khuyến mại sau: Mua hàng giảm giá hàng, Mua hàng tặng hàng, Mua hàng tặng điểmGiá bán theo số lượng mua hoặc Mua hàng tặng voucher.

- Nút tích Hàng giảm giá không nhân theo SL mua cho phép giới hạn không tăng số lượng hàng hóa được ưu đãi theo cấp số nhân khi khách hàng mua nhiều hàng hóa trong điều kiện. Nút tích chỉ áp dụng với loại khuyến mại Mua hàng giảm giá hàng và Mua hàng tặng hàng

- Ví dụ:

 • Mua 02 áo phông nữ được giảm giá khi mua 01 đôi tất. Khi mua 04 áo phông nữ thì vẫn chỉ được giảm giá cho 01 đôi tất.
 • Mua 02 áo phông nữ được tặng 01 đôi tất. Khi mua 04 áo phông nữ thì vẫn chỉ được tặng 01 đôi tất. 

- Sau đó, thực hiện thêm các điều kiện tương ứng với mỗi hình thức khuyến mại.

- Lưu ý: Với mỗi hình thức khuyến mại, hệ thống hỗ trợ thêm tối đa 20 điều kiện.

2.1. Mua hàng giảm giá hàng

 • Là hình thức khuyến mại khách mua số lượng hàng nhất định sẽ được giảm giá các mặt hàng tiếp theo.
 • Ví dụ: Mua 05 sản phẩm nhóm Mỹ phẩm cao cấp được giảm 20% cho 02 sản phẩm nước hoa.
 • Tại ô Khuyến mại theo, kích chọn Hàng hóa. Sau đó chọn Hình thức là Mua hàng giảm giá hàng

 • Thực hiện nhập điều kiện theo các bước sau: Chọn số lượng và Hàng hóa/Nhóm hàng hóa mua (điều kiện). Sau đó, chọn giá trị Giảm giá, rồi chọn số lượng và Hàng hóa/Nhóm hàng hóa được giảm giá (khuyến mại).

 • Lưu ý: 
  • Có thể chọn loại hàng/nhóm hàng điều kiện trùng với loại hàng/nhóm hàng tặng.
  • Có thể thêm tối đa 20 Điều kiện cho khuyến mại này.

2.2. Mua hàng tặng hàng

 • Là hình thức khuyến mại khi Khách mua số lượng hàng nhất định sẽ được tặng thêm hàng hóa.
 • Ví dụ: Khách mua 3 Áo khoác siêu cute sẽ được tặng thêm 1 Băng đô thun hoa vải cho bé.
 • Tại ô Khuyến mại theo, kích chọn Hàng hóa. Sau đó chọn Hình thức là Mua hàng tặng hàng. 
 • Bạn nhập thông tin vào các ô:
 • Nhập số lượng hàng/nhóm hàng điều kiện (khách cần phải mua đạt từ số lượng này trở lên)
 • Nhập loại hàng/nhóm hàng điều kiện (khách cần phải mua loại hàng này)
 • Nhập số lượng hàng/nhóm hàng tặng (khách được tặng số lượng này)
 • Nhập loại hàng/nhóm hàng tặng (khách được tặng loại hàng/nhóm hàng này)

 • Lưu ý: 
  • Có thể chọn loại hàng/nhóm hàng điều kiện trùng với loại hàng/nhóm hàng tặng.
  • Có thể thêm tối đa 20 Điều kiện cho khuyến mại này.

2.3. Mua hàng tặng điểm

 • Là hình thức khuyến mại Khách mua số lượng hàng nhất định sẽ được tặng thêm điểm tích lũy.
 • Nút tích Điểm tặng không nhân theo SL mua cho phép giới hạn không tăng số lượng điểm được ưu đãi theo cấp số nhân khi khách hàng mua nhiều hàng hóa trong điều kiện.
 • Tại ô Khuyến mại theo, kích chọn Hàng hóa. Sau đó chọn Hình thức là Mua hàng tặng điểm.
 • Bạn nhập thông tin vào các ô: 
  • Nhập số lượng hàng/nhóm hàng điều kiện (khách cần phải mua số lượng này)
  • Nhập loại hàng/nhóm hàng điều kiện (khách cần phải mua loại hàng này)
  • Nhập số lượng điểm/% điểm khách được tặng (khách được tặng số lượng điểm/% điểm này)
  • Nếu chọn Điểm: Khách sẽ được cộng thêm số điểm tích lũy
  • Nếu chọn %: Khách sẽ được tặng thêm % điểm của hàng mua.
 • Ví dụ: 
  • Mua 3 sản phẩm thuộc nhóm Đồ chơi cho bé) được tặng thêm 10 điểm tích lũy. Nếu thực tế khách mua 6 sản phẩm thì được tặng 20 điểm tích lũy
  • Hoặc khách mua 5 Áo khoác siêu cute được tặng thêm 20% điểm (số điểm của hàng mua)

 • Lưu ý: 
  • Có thể chọn loại hàng/nhóm hàng điều kiện trùng với loại hàng/nhóm hàng tặng.
  • Có thể thêm tối đa 20 Điều kiện cho khuyến mại này.

2.4. Khuyến mại Giá bán theo số lượng mua

 • Là hình thức khuyến mại khi Khách mua càng nhiều thì càng được giảm giá tốt.

 • Ví dụ:
 • Khách mua 2 Mèo Tom biết nói trở lên được giảm giá hoặc có giá bán khác
 • Bạn nhập thông tin vào các ô: 
 • Khi mua: Chọn loại hàng/nhóm hàng điều kiện (khách cần phải mua loại hàng này)
 • Chọn Thêm dòng sau đó thao tác tiếp:
 • Nhập số lượng hàng điều kiện (khách cần phải mua từ số lượng này)
 • Giá bán nguyên giá (ô này hệ thống tự lấy theo giá bán lẻ)
 • Giá bán khuyến mại mà khách được hưởng.
 • Lưu ý: 
  • Có thể thêm tối đa 20 mức khuyến mại cho mỗi mặt hàng/nhóm hàng (hay còn gọi là 20 lựa chọn Thêm dòng)
  • Có thể thêm tối đa 20 Điều kiện cho khuyến mại này.

2.5. Mua hàng tặng voucher

 • Tặng voucher theo hàng hóa đơn: Là hình thức khuyến mại khi khách mua số lượng hàng nhất định sẽ được tặng thêm voucher
 • Bạn chọn Hình thức là Mua hàng tặng voucher

 • Bạn nhập thông tin vào các ô:
  • Nhập số lượng hàng/ nhóm hàng điều kiện (khách cần phải mua đạt từ số lượng này trở lên)
  • Nhập loại hàng/ nhóm hàng điều kiện (khách cần phải mua loại hàng này)
  • Nhập số lượng voucher tặng (khách được tặng số lượng này)
  • Nhập các đợt phát hành voucher tặng (khách được tặng voucher trong các đợt phát hành này)
 • Các đợt phát hành được chọn phải cùng phạm vi và thời gian áp dụng của chương trình khuyến mại.
 • Số lượng voucher không nhân theo SL mua:
  • Nếu không tích chọn: sẽ được tặng thêm voucher theo cấp số nhân của số lượng tối đa quy định.

Ví dụ: Mua tổng số lượng 3 hàng hóa trong nhóm áo thun được tặng tối đa 2 voucher thuộc 2 đợt phát hành Ưu đãi đặc biệt và Hè sôi động. Khi mua tổng số lượng 6 hàng hóa trong nhóm áo thun được tặng tối đa 4 voucher thuộc 2 đợt phát hành...

 • Nếu tích chọn: sẽ không được tặng thêm voucher theo cấp số nhân của số lượng tối đa quy định.

Ví dụ: Mua tổng số lượng 3 hàng hóa trong nhóm áo thun được tặng tối đa 2 voucher thuộc 2 đợt phát hành Ưu đãi đặc biệt và Hè sôi động. Khi mua tổng số lượng 6 hàng hóa trong nhóm áo thun chỉ được tặng tối đa 2 voucher thuộc 2 đợt phát hành...

3. Khuyến mại theo hoá đơn và hàng hoá

- Là xây dựng chương trình khuyến mại dựa trên việc kết hợp giữa điều kiện Tổng tiền hàngHàng/ Nhóm hàng trong điều kiện khuyến mại

- Tại ô Khuyến mại theo, kích chọn Hoá đơn và Hàng hóa.

- Chọn một trong các hình thức khuyến mại sau: Giảm giá hoá đơn, Tặng hàng hoặc Giảm giá hàng.


 

- Sau đó, thực hiện thêm các điều kiện tương ứng với mỗi hình thức khuyến mại.

1.1.Giảm giá hóa đơn

 • Là hình thức khuyến mại giảm giá trên tổng giá trị hóa đơn/đặt hàng nếu :
  • Tổng tiền hàng của hoá đơn/đặt hàng thoả mãn theo điều kiện tối thiểu
  • Trong hoá đơn/đặt hàng có chứa ít nhất 1 hàng/nhóm hàng được chỉ định trong điều kiện khuyến mại
 • Chọn Hình thức là Giảm giá hóa đơn

 • Thực hiện nhập điều kiện số tiền hàng khách mua đạt mức tối thiểu để được hưởng khuyến mại vào ô Từ.
 • Nhập số lượng và chọn điều kiện đi kèm vào ô hàng/nhóm hàng mua : là hàng/nhóm hàng chỉ định phải có trong hoá đơn để được hưởng khuyến mại
 • Nhập giá trị khuyến mại giảm giá đối với hóa đơn đó vào ô Giảm giá (có thể chọn giảm giá theo số tiền hoặc theo %).
 • Ví dụ: Tổng tiền hàng từ 500.000đ và mua ít nhất 1 hàng hoá trong nhóm áo bảo hộ sẽ được giảm giá 10% cho đơn hàng đó.

 • Trường hợp, cửa hàng có nhiều mức ưu đãi dựa trên mức giá trị mua hàng, kích + Thêm điều kiện để thêm các mức khuyến mại khác.
 • Ví dụ:
  • Tổng tiền hàng từ 500.000đ trở lên và mua ít nhất 1 hàng trong nhóm áo bảo hộ sẽ được giảm giá 10%;
  • Tổng tiền hàng từ 1.000.000đ trở lên và mua ít nhất 2 hàng trong nhóm áo bảo hộ sẽ được giảm 20%

1.2.Tặng hàng

 • Là hình thức khuyến mại tặng hàng cho hóa đơn/đặt hàng nếu :
  •  Tổng tiền hàng của hoá đơn/đặt hàng thoả mãn theo điều kiện tối thiểu
  • Trong hoá đơn/đặt hàng có chứa ít nhất 1 hàng/nhóm hàng được chỉ định trong điều kiện khuyến mại
 • Chọn Hình thức là Tặng hàng

 • Thực hiện nhập điều kiện tổng tiền hàng khách mua đạt mức tối thiểu để được hưởng khuyến mại vào ô Từ.
 • Bạn nhập thông tin vào các ô:
 • Nhập số lượng hàng/nhóm hàng điều kiện (khách cần phải mua đạt từ số lượng này trở lên)
 • Nhập loại hàng/nhóm hàng điều kiện (khách cần phải mua loại hàng này)
 • Nhập số lượng hàng/nhóm hàng tặng (khách được tặng số lượng này)
 • Nhập loại hàng/nhóm hàng tặng (khách được tặng loại hàng/nhóm hàng này)
 • Ví dụ : Tổng tiền hàng khách mua từ 500.000đ trở lên và trong hoá đơn có ít nhất 1 hàng hoá thuộc nhóm áo bảo hộ thì sẽ được tặng 01 Găng tay bảo hộ.

 

 • Trường hợp, cửa hàng áp dụng tặng hàng tương ứng với các mức giá trị mua hàng của khách, kích + Thêm điều kiện để thêm các mức khuyến mại khác.

1.3.Giảm giá hàng

 • Là hình thức khuyến mại giảm giá hàng khi mua mặt hàng nào đó nếu :
  • Tổng tiền hàng của hoá đơn/đặt hàng thoả mãn theo điều kiện tối thiểu
  • Trong hoá đơn/đặt hàng có chứa ít nhất 1 hàng/nhóm hàng được chỉ định trong điều kiện khuyến mại
 • Chọn Hình thức là Mua hàng giảm giá hàng

 • Và thực hiện thao tác thêm điều kiện tổng tiền hàng, số lượng hàng/nhóm hàng chỉ định trong hoá đơn, giá trị khuyến mại và mặt hàng hoặc nhóm hàng hóa được giảm giá.
 • Ví dụ:
  • Tổng tiền hàng của hóa đơn/đặt hàng từ 500.000đ trở lên và có ít nhất 1 mặt hàng thuộc nhóm áo bảo hộ trong đơn sẽ được giảm giá 10%  khi mua 01 găng tay bảo hộ.

 

 • Trường hợp, cửa hàng áp dụng tặng hàng tương ứng với các mức giá trị mua hàng của khách, kích + Thêm điều kiện để thêm các mức khuyến mại khác.

IV. Áp dụng chương trình khuyến mại

- Khi giá trị hóa đơn/đặt hàng hoặc hàng hóa khách mua đủ điều kiện của một hoặc nhiều chương trình khuyến mại thì hệ thống sẽ hiển thị biểu tượng Hộp quà để cảnh báo hóa đơn/đặt hàng hoặc hàng hóa này được phép áp dụng chương trình khuyến mại.

- Lưu ý: Trên phiếu đặt hàng: hàng hóa điều kiện và hàng hóa khuyến mại là hàng hóa quản lý theo lô, hạn sử dụng hoặc Serial/Imei thì hệ thống không hỗ trợ nhập thông tin lô, hạn sử dụng hoặc Serial/Imei.

- Khuyến mại trên hàng hóa (1): Hàng hóa trong hóa đơn đủ điều kiện áp dụng chương trình khuyến mại theo hàng hóa.

- Khuyến mại trên hóa đơn/đặt hàng (2): Tổng tiền hàng của hóa đơn/đặt hàng đủ điều kiện áp dùng chương trình khuyến mại theo hóa đơn.

1. Hóa đơn/đặt hàng

1.1. Khuyến mại theo hóa đơn/đặt hàng

 • Để áp dụng các chương trình khuyến mại theo hóa đơn/đặt hàng, bạn kích vào biểu tượng hộp quà trong phần Tổng tiền hàng (nếu hóa đơn/đặt hàng đủ điều kiện của một chương trình khuyến mại nào đó)

 • Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các chương trình khuyến mại trên hóa đơn hợp lệ.

 • Bạn tích chọn vào chương trình khuyến mại. Sau đó, chọn ưu đãi của chương trình (nếu có).

 • Nếu bạn nhập quá số lượng ưu đãi cho phép của chương trình thì hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo và không cho phép nhập.
 • Lưu ý: Với các chương trình khuyến mại tặng voucher theo hóa đơn, bạn nhập các mã voucher có trạng thái Chưa sử dụng ấn Enter. Trường hợp bạn nhập các mã voucher khác trạng thái Chưa sử dụng, sau khi enter, hệ thống sẽ hiện thông báo và không cho áp dụng voucher.

 • Sau khi chọn xong, bạn kích Áp dụng để hoàn tất.
 • Thông tin ưu đãi hoặc sản phẩm ưu đãi được áp dụng sẽ hiển thị như sau:
  • Với khuyến mại hóa đơn tặng hàng:

 • Với khuyến mại hóa đơn giảm giá hóa đơn:

 • Với khuyến mại hóa đơn tặng điểm:

 • Với khuyến mại hóa đơn tặng voucher (chỉ áp dụng với hóa đơn, không áp dụng với đặt hàng):

1.2. Khuyến mại theo hàng hóa

1.2.1. Khuyến mại Mua hàng giảm giá hàng
 • Tại màn hình bán hàng, bạn chọn hàng hóa bán. Đối với các sản phẩm có khuyến mại sẽ có biểu tượng hình gói quà bên cạnh. Bạn kích vào biểu tượng gói quà để chọn chương trình khuyến mại.

 • Màn hình danh sách các chương trình khuyến mại hợp lệ hiện ra:

 • Bạn thực hiện tích chọn áp dụng khuyến mại sau đó chọn hàng hóa được áp dụng giảm giá.
 • Màn hình chọn hàng khuyến mại hiện ra. Bạn kích chọn hàng hóa khuyến mại. Sau đó kích Áp dụng

 • Các sản phẩm vừa chọn sẽ được đưa vào màn hình chọn khuyến mại.
 • Tại đây, bạn thực hiện nhập số lượng của hàng hóa vừa chọn.

 • Hệ thống không cho phép bạn chọn số lượng hàng hóa vượt quá số lượng quy định của chương trình khuyến mại. Nếu bạn chọn quá thì hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo.
 • Bạn có thể loại bỏ hàng hóa ưu đãi đã chọn bằng các kích vào biểu tượng X tại sản phẩm đó.

 • Sau khi chọn xong hàng hóa được khuyến mại giảm giá. Bạn kích Áp dụng.
 • Khi áp dụng khuyến mại thì biểu tượng hộp quà được mở kèm theo thông tin chương trình khuyến mại vừa áp dụng. Đồng thời sản phẩm khuyến mại được hiển thị ngay phía dưới sản phẩm điều kiện.

 • Giá bán của sản phẩm khuyến mại là giá sau khi đã giảm theo chương trình vừa áp dụng.
1.2.2. Khuyến mại Mua hàng tặng hàng
 • Tại màn hình bán hàng, bạn chọn hàng hóa bán. Đối với các sản phẩm có khuyến mại sẽ có biểu tượng hình gói quà bên cạnh. Bạn kích vào biểu tượng gói quà để chọn chương trình khuyến mại.

 • Màn hình danh sách các chương trình khuyến mại hợp lệ hiện ra

 • Bạn thực hiện tích chọn khuyến mại mà khách chọn. Sau đó, kích Áp dụng.
 • Khi áp dụng khuyến mại thì biểu tượng hộp quà được mở kèm theo thông tin chương trình khuyến mại vừa áp dụng. Đồng thời sản phẩm kèm số lượng khuyến mại được hiển thị ngay phía dưới sản phẩm điều kiện.

 • Giá bán của sản phẩm khuyến mại là bằng 0.
1.2.3. Khuyến mại Mua hàng tặng điểm
 • Đối với hình thức khuyến mại mua hàng tặng điểm, bạn phải chọn khách hàng trước thì mới áp dụng được khuyến mại này.
 • Khi bạn chọn sản phẩm có khuyến mại tặng điểm thì hệ thống sẽ hiển thị biểu tượng hình gói quà bên cạnh sản phẩm đó. Bạn kích vào biểu tượng gói quà để chọn chương trình khuyến mại.

 • Màn hình danh sách các chương trình khuyến mại hợp lệ hiện ra

 • Bạn thực hiện tích chọn khuyến mại mà khách chọn. Sau đó, kích Áp dụng.
 • Khi áp dụng khuyến mại thì biểu tượng hộp quà được mở kèm theo thông tin chương trình khuyến mại vừa áp dụng.

1.2.4. Khuyến mại Giá bán theo số lượng mua
 • Tại màn hình bán hàng, bạn chọn hàng hóa bán. Đối với các sản phẩm có khuyến mại sẽ có biểu tượng hình gói quà bên cạnh. Bạn kích vào biểu tượng gói quà để chọn chương trình khuyến mại.

 • Màn hình danh sách các chương trình khuyến mại hợp lệ hiện ra

 • Bạn thực hiện tích chọn khuyến mại mà khách chọn. Sau đó, kích Áp dụng.

 • Khi áp dụng khuyến mại thì biểu tượng hộp quà được mở kèm theo thông tin chương trình khuyến mại vừa áp dụng.
 • Lúc này giá bán của sản phẩm được tính theo ưu đãi của chương trình khuyến mại.

1.2.5. Khuyến mại mua hàng tặng voucher
 • Để áp dụng các chương trình khuyến mại tặng voucher theo hàng hóa, bạn kích vào biểu tượng hộp quà bên cạnh tên hàng hóa (1)
 • Bạn tích chọn vào chương trình khuyến mại (2) -> nhập các mã voucher có trạng thái Chưa sử dụng ấn enter (3) -> kích Áp dụng (4)

 • Trường hợp bạn nhập các mã voucher khác trạng thái Chưa sử dụng, sau khi enter, hệ thống sẽ hiện thông báo và không cho áp dụng voucher.

 • Thông tin voucher được tặng hiển thị trên màn hình Bán hàng như sau:

 • Lưu ý: chỉ áp dụng tặng voucher với hóa đơn, không áp dụng cho đặt hàng.

1.3. Khuyến mại theo hoá đơn và hàng hoá

 • Để áp dụng các chương trình khuyến mại theo hóa đơn và hàng hoá, bạn kích vào biểu tượng hộp quà trong phần Tổng tiền hàng (nếu hóa đơn/đặt hàng đủ điều kiện của một chương trình khuyến mại nào đó)​

 • Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các chương trình khuyến mại trên hóa đơn hợp lệ.

 •  Bạn tích chọn vào chương trình khuyến mại. Sau đó, chọn ưu đãi của chương trình (nếu có).
 • Sau khi chọn xong, bạn kích Áp dụng để hoàn tất.
 •  Thông tin ưu đãi hoặc sản phẩm ưu đãi được áp dụng sẽ hiển thị như sau:
 •  Với khuyến mại mua hóa đơn và hàng hoá được giảm giá hoá đơn:   

 • Với khuyến mại mua hóa đơn và hàng hoá được tặng hàng:
 • Với khuyến mại mua hóa đơn và hàng hoá được giảm giá hàng:​​

 

2. Xử lý phiếu đặt hàng có áp dụng Chương trình khuyến mại

- Khi xử lý đặt hàng, hệ thống hiển thị thông tin chương trình khuyến mại được sao chép y nguyên từ màn hình đặt hàng mà không bị ảnh hưởng bởi các chương trình khuyến mại hiện tại.

- Hệ thống hiện thông báo (chỉ hiển thị khi chưa phát sinh hóa đơn liên quan hoặc gắn với hóa đơn ở trạng thái Đã hủy): “Khuyến mại đang được áp dụng tại thời điểm đặt hàng. Bạn có muốn hủy và chọn lại khuyến mại tại thời điểm hiện tại? Đồng ý”.

 • Nếu bạn kích Đồng ý, hệ thống sẽ hủy thông tin khuyến mại để bạn chọn lại các chương trình khuyến mại tại thời điểm hiện tại.
 • Nếu vẫn muốn áp dụng chương trình khuyến mại tại thời điểm đặt hàng, bạn bỏ qua câu thông báo này.

- Khi thay đổi thông tin phiếu đặt hàng:

 • Nếu tất cả các chương trình khuyến mại gắn với hộp quà không bị ảnh hưởng thì tất cả danh sách chương trình khuyến mại gắn với hộp quà đó được giữ nguyên.
 •  Nếu có ít nhất 1 chương trình khuyến mại gắn với hộp quà bị ảnh hưởng thì tất cả danh sách chương trình khuyến mại gắn với hộp quà đó sẽ bị thay đổi lại mặc định.
 •  Nếu thay đổi đó vi phạm chương trình khuyến mại đã lấy tại các hóa đơn trước thì sẽ không cho phép người dùng thay đổi thông tin phiếu đặt hàng.

Cụ thể như sau:

2.1. Pop-up khuyến mại theo hàng hóa

Khi bạn kích Áp dụng thì hệ thống sẽ kiểm tra:

 • Từng hàng hóa khuyến mại đã được thay đổi số lượng trên màn hình (nghĩa là Số lượng vừa nhập khác Số lượng hàng khuyến mại đã lấy) thì hệ thống tiếp tục kiểm tra:
  • Nếu Số lượng của hàng khuyến mại < Tổng số lượng hàng khuyến mại đã lấy của các hóa đơn (có trạng thái khác Đã hủy, Không giao được) thuộc phiếu đặt hàng đó, thì hệ thống báo lỗi: "Thông tin sản phẩm: Số lượng hàng khuyến mại không được nhỏ hơn số lượng khuyến mại đã lấy (Tổng số lượng trong các hóa đơn)"
  • Ví dụ: PK0005 – Mắt kính tròn: Số lượng hàng khuyến mại không được nhỏ hơn số lượng khuyến mại đã lấy (2)

 • Kiểm tra với từng hàng hóa trên pop-up khuyến mại nhưng đã bị xóa:
  • Nếu hàng khuyến mại đó đã được lấy ở ít nhất 1 hóa đơn gắn với phiếu đặt hàng đó, hệ thống sẽ báo lỗi: "Bạn vừa xóa sản phẩm (Thông tin sẳn phẩm) đã được khuyến mại cho khách thuộc hóa đơn (Mã 1 hóa đơn chứa sản phẩm đó).”
  • Ví dụ: Bạn vừa xóa sản phẩm PK0005 – Mắt kính tròn đã được khuyến mại cho khách thuộc hóa đơn (HD000098).

 • Sau khi kiểm tra và không bị vi phạm các điều kiện trên, hệ thống cho phép Áp dụng chương trình khuyến mại, đóng pop-up và quay trở lại màn hình chính.
 • Khi ấn Bỏ qua hoặc kích nút Đóng, hệ thống không thay đổi chương trình khuyến mại áp dụng, đóng lại pop-up và quay trở lại màn hình chính.

2.2. Popup khuyến mại theo đơn hàng

Khi bạn kích Áp dụng thì hệ thống sẽ kiểm tra:

 • Với hình thức khuyến mại: Tặng hàng, Giảm giá hàng: hệ thống kiểm tra tương tự như pop-up khuyến mại trên hàng hóa.
 • Với hình thức khuyến mại: Giảm giá hóa đơn: Nếu người dùng thay đổi từ thao tác tích chọn sang bỏ tích chọn chương trình khuyến mại, hệ thống sẽ kiểm tra:
  • Nếu Giảm giá khuyến mại được thiết lập trên phiếu đặt hàng < Tổng giảm giá khuyến mại trên các hóa đơn (có trạng thái khác Đã hủy, Không giao được) thuộc phiếu đặt hàng đó, thì hệ thống báo lỗi: "Giảm giá khuyến mại không được nhỏ hơn giảm giá khuyến mại đã lấy (Tổng giảm giá KM trong các hóa đơn)".
  • Ví dụ: Phiếu đặt hàng áp dụng chương trình khuyến mại đơn hàng từ 500.000 được giảm giá 30.000. Nếu phiếu đặt hàng đã có hóa đơn và giảm giá khuyến mại hóa đơn 20.000 thì khi bỏ tích chọn chương trình khuyến mại trên phiếu đặt hàng, hệ thống hiển thị thông báo: “Giảm giá khuyến mại không được nhỏ hơn giảm giá khuyến mại đã lấy (20000)” và không cho thay đổi.

 • Ngược lại, hệ thống cho Áp dụng và quay lại màn hình chính
 • Lưu ý: Với hình thức khuyến mại Tặng điểm: bạn có thể thay đổi chương trình khuyến mại ngay cả khi đã có hóa đơn liên quan.

3. Tạo hóa đơn theo phiếu đặt hàng

3.1. Phiếu đặt hàng chưa áp dụng chương trình khuyến mại

 • Khi tạo hóa đơn, hệ thống hiển thị các chương trình khuyến mại thỏa mãn tại thời điểm hiện tại.

3.2. Phiếu đặt hàng đã áp dụng chương trình khuyến mại

 • Khi tạo hóa đơn, hệ thống chỉ hiển thị các chương trình khuyến mại đã áp dụng và hỗ trợ áp lấy khuyến mại thành nhiều lần. Trong đó:
  • Với chương trình khuyến mại theo hàng hóa: Số lượng hàng khuyến mại = Số lượng hàng khuyến mại được hưởng – Tổng số lượng hàng khuyến mại đã lấy ở các hóa đơn tạo trước đó (Trạng thái hóa đơn khác với Đã hủy và Không giao được). Tương tự với chương trình khuyến mại theo hóa đơn: Giảm giá hóa đơn theo VNĐ.
  • Với chương trình khuyến mại giảm giá hóa đơn theo %: Giảm giá khuyến mại = Tổng tiền hàng hóa đơn đó * Giá trị khuyến mại (%).

Ví dụ: tổng tiền hàng: 675.000, khuyến mại giảm giá 10% -> giá trị giảm giá khuyến mại = 67.500.

 • Các hàng hóa điều kiện và hàng khuyến mại là hàng hóa quản lý theo lô, hạn sử dụng hoặc Serial/Imei thì hệ thống yêu cầu người dùng phải nhập lô, hạn sử dụng hoặc Serial/Imei.
 • Lưu ý: nếu hàng hóa khuyến mại là hàng hóa quản lý theo lô, hạn sử dụng bạn chọn lô, hạn sử dụng khuyến mại như sau:
  • Kích Chọn lô khuyến mại dưới dòng hàng hóa khuyến mại.
  • Trên pop-up chọn lô, bạn kích Nhập lô hoặc Chọn lô và nhập số lượng tương ứng của từng lô. Hệ thống hỗ trợ tối đa 4 lô. Bạn kích dấu  để thêm lô.
  • Kích Xong để hoàn tất việc chọn lô khuyến mại.

 • Sau khi nhập xong lô của hàng khuyến mại, màn hình bán hàng hiển thị như sau:

4. Trả hàng

4.1. Đối với hóa đơn có hàng hóa được áp dụng khuyến mại

 • Với các hàng hóa trả lại có áp dụng chương trình khuyến mại trước đó thì hệ thống sẽ hiển thị biểu tượng KM

 • Và giá trả lại lúc này là giá đã giảm theo chương trình khuyến mại đã áp dụng trước đó.

4.2. Đối với hóa đơn có áp dụng khuyến mại giảm giá hóa đơn

 • Với các hóa đơn trả hàng trước đó có áp dụng các chương trình khuyến mại giảm giá trên tổng hóa đơn thì khi trả hàng, hệ thống sẽ tự động giảm trừ giá trả lại theo khuyến mại đã áp dụng.

4.3. Đối với hóa đơn có áp dụng khuyến mại tặng điểm

 • Màn hình trả hàng sẽ có giao diện giống màn hình trả hàng thông thường nếu là chương trình khuyến mại tặng điểm theo hóa đơn.

 • Hoặc có biểu tượng KM trên hàng hóa nếu là chương trình khuyến mại mua hàng tặng điểm.

 • Phần điểm tích lũy trong màn hình quản lý khách hàng có sự thay đổi giảm số điểm cho giao dịch trả hàng.

5. Xem thông tin hóa đơn/đặt hàng có áp dụng khuyến mại

5.1. Đối với hóa đơn/đặt hàng có hàng hóa áp dụng khuyến mại

 • Giá bán của hàng hóa được hưởng khuyến mại được hiển thị trong phần chi tiết hóa đơn.
 • Ngoài ra, thông tin của chương trình khuyến mại cũng được hiển thị rõ ràng ngay bên dưới phần thông tin hàng hóa.

5.2. Đối với hóa đơn/đặt hàng áp dụng khuyến mại Giảm giá hóa đơn

 • Hệ thống hiển thị phần thông tin khuyến mại giảm giá hóa đơn ngay dưới phần tổng tiền hàng và thông tin chi tiết của chương trình khuyến mại được hiển thị dưới phần thông tin hàng hóa.

5.3. Đối với hóa đơn/đặt hàng có áp dụng khuyến mại Tặng điểm

 • Thông tin của chương trình khuyến mại tặng điểm được hiển thị dưới phần thông tin hàng hóa.

5.4. Đối với hóa đơn có áp dụng tặng voucher

 • Thông tin của chương trình khuyến mại tặng voucher được hiển thị dưới phần thông tin hàng hóa.

V. Phân quyền

Đối với tính năng quản lý khuyến mại, hệ thống hỗ trợ 4 loại phân quyền người dùng là: Xem danh sách, Thêm mới, Cập nhật và Xóa

1. Xem Danh sách

- Với phân quyền này, người dùng chỉ có thể xem thông tin của chương trình khuyến mại mà không thể thao tác thay đổi thông tin khuyến mại được.

2. Thêm mới

- Để thêm mới chương trình khuyến mại, người dùng cần phân quyền Xem DSThêm mới.

- Với phân quyền này, người dùng có thể thêm mới và sao chép chương trình khuyến mại.

3. Cập nhật

- Để cập nhật chương trình khuyến mại, người dùng cần phân quyền Xem DSCập nhật.

- Phân quyền này cho phép người dùng chỉnh sửa hoặc cập nhật lại thông tin của chương trình khuyến mại đã tạo.

4. Xóa

- Để xóa chương trình khuyến mại, người dùng cần phân quyền Xem DSXóa.

- Phần quyền này cho phép người dùng có thể xóa chương trình khuyến mại đã tạo.

Như vậy, KiotViet đã thực hiện xong phần hướng dẫn tính năng Khuyến mại.

Mọi thắc mắc xin liên hệ tổng đài tư vấn bán hàng 1800 6162, tổng đài hỗ trợ phần mềm 1900 6522 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: hotro@kiotviet.com để được hỗ trợ và giải đáp.

Chúc Quý khách thành công!

Tài liệu được cập nhật mới nhất ngày 15/05/2019